Undervisning

Birgit har bred bakgrunn fra undervisning på flere utdanningsinstitusjoner. Elementer fra Viewpoints, Michael Chechov og øvelser som utvikler forestillingsevnen er sentralt i undervisningen. 

 

Bakgrunn

Elever blir kjent med seg selv og verden rundt seg på en oppdagende måte ved å jobbe med improvisasjon og det skaper uforutsett og overraskende materiale. Jeg bruker konkrete øvelser som er egnet til å utvikle fantasi og utforske hvordan de kan åpne studenters skapende evner og forestillingsevne. 

Den engelske pedagogen Michel Saint-Denis hevder at elever finner skuespillerkunstens essens gjennom improvisasjon ved at de her både finner realiteten av sitt eget indre liv samt dets fysiske dimensjon. 

”Through improvisation the student discovers for himself the true essence, the real substance of acting. It is here that he will find the relationship between the reality of his own inner life, both intellectual and emotional, and its physical expression, the means through which he can convey this reality to others. He must, as it were, first discover himself, then bring to the surface what was covered” (Saint-Denis, To the Actor, 1982).

I tradisjonen fra Copeau og St. Denis jobber jeg med observasjon, forestillingsevne og transformasjon med utgangspunkt i dyr. Videre har jeg jobbet med Michael Checkov sine øvelser med bruk av energi, fantasi og bilder. Fra Viewpoints teknikk er fysiske øvelser, ensembletrening og lytting sentralt. Felles for disse skuespillermetodene er at de har en fysisk inngang til materialet, og tar utgangspunkt i kroppen som skuespillerens instrumentet.


erfaring

2019. Khio, Teaterhøyskolen opptakskomite 1 og 2 runde. Høsten- undervisning på PPU-teater studiet og Operahøyskolen.

2018-2017. KHiO, PPU- teater og Teaterhøyskolen.
Checkov og Viewpoints arbeid.

2018-2014.  Westerdals Oslo ACT, BA i skuespill linje.
Fagene Viewpoints, forestillingsevne ved improvisasjon og entreprenørskap.

2018, vår. St. Hallvard, Lier, Dramalinjen.
Faglærer i Teaterproduksjon og Teaterproduksjon fordypning.  
Regissør i oppsetning ”De Hellige Trekongers Aften”, Shakespeare. 

2018-2016. ”Plass til meg”- Generasjon DDF.
Et inkluderingsprosjekt for mennesker med nedsatt funksjon.
Pedagog på X- Ray ungdomsklubb, Holtet videregående skole og Cafeteatret.
Tekst dramturgi på teksten ”Vampyrprinsessen.”

2016-2010. TekstLab.
Veileder og skuespiller på TekstLab Ung og TekstLab.
Utviklingsverksted for tekster av ungdom og dramatikere 


Utdannelse

2017-2015 (deltid). KHiO.
PPU-teater studiet. 

Diverse workshoper- fyll ut. Særlig Checkov baserte. 

2002. Arts Educational, London.
Undervist i BA drama i faget Imaginative Improvisation.
Improvisasjon gjennom forestillingsevne.)