Fra idé til forestilling

To Hjem er et eksempel på prosjektutvikling i Nordby Produksjoner. Forestillingen er basert på en ide av Birgit Nordby og er videreutviklet i samarbeid med dramatiker Toril Solvang. Vi gjennomførte i perioden 2014-2016 intervjuer med ungdom i Oslo rundt temaet delt bosted etter skilsmisse i familien. Dette intervjumaterialet danner bakgrunnen for det ferdige stykket To Hjem skrevet og instruert av Toril Solvang. Birgit Nordby har vært produsent i samarbeid med Tigerstadsteatret.

”Det er sånn jeg har det. Å leve i en bag, noenganger glemme ting og må dra 40 minutter for å hente.”
– Gutt 15 år.

”Da jeg så forestillingen ble jeg nesten stolt over det jeg har opplevd. Ble stolt av å se en forestilling om det.”
– Jente 17 år, Sentralen.

”De fleste kan gjenkjenne masse i stykket. Ikke nødvendig å ha skilte foreldre, kjenne igjen kranglingen.”
– Gutt.

”Jeg kjenner igjen der faren blir trist. Og jeg må trøste.”
– Jente 14 år.

”Jeg synes det var fint og pinlig. At det var både trist og morsomt.”
– Gutt 14 år, Opprop Tveten.

”Stykket minnet meg om hva jeg gjorde med foreldrene mine når jeg ikke fikk ting jeg ville.”
– Gutt 15 år, Opprop Tveten.

”Det forklarte veldig bra hvordan det var å ha det sånn. Det var spennende, og trist når de skilte seg.”.
– Jente 15 år.

 

Idéutvikling

Nordby Produksjoner tar utgangspunkt i en idé som engasjerer oss. Ideene har tematikk som oppleves som viktige, provoserende eller relevante. Vi bygger kontakt med samarbeidspartnere som har dybdekunnskap i temaet og jobber tverrfaglig med disse i ideutviklingen. Idéene utvikles videre gjennom research og improvisasjon.


Research

I researchperioden jobber vi i en dokumentarisk tradisjon hvor vi gjør dybdeintervjuer med mennesker rundt et tema. Ut fra disse intervjuene henter vi ideer og materiale som danner utgangspunktet for en skissetekst. 

Research og utviklingen av skisseteksten gjøres av utøvere selv, i samarbeid med en dramatiker eller en dramaturg.


Improvisasjon

Vi jobber gjennom improvisasjon for å utvikle skisseteksten, og bruker metoder vi har samlet basert på ulike retinger innenfor improvisasjon. Her er bevegelse, forestillingsevne og utvikling av karakter er sentralt. Grunnleggende elementer i dette arbeidet er hentet fra Copeau, Michael Checkov og Viewpoints metoder. I tillegg er produksjonen preget av retninger og bakgrunn til de ulike kunstnere involvert.


Ny tekst

Skissematerialet blir prøvd ut og videreutviklet gjennom improvisasjon og øvelser med utøvere, dramatiker eller et kunstnerisk team i workshops. I løpet av denne prosessen er det øvrige kunstneriske laget med og utvikler lyd, bevegelse og scenografiske ideer rundt tema.


Referansegrupper

Vi har arbeidsvisinger med inviterte referansegrupper, målgrupper eller publikum. Her går vi i aktiv dialog med publikum, og basert på dette forsterkes og utvikles humor, tydelighet og språk. Et eksempel på dette er produksjonen ”To Hjem”, hvor vi opplevde hvor godt ungdom responderte på humoren i visningen, og vi forsterket denne i den endelige forestillingen. 

Etter workshoper følger en prøveperiode som tar utgangspunkt i et ferdig manus, men hvor det skjer justeringer og forandringer underveis. 

Mer informasjon om improvisasjon og resarch finner du under metode.